http://hirayamavietnam.com.vn/10-ngu...iet-ly-kaizen/

Ḿnh thấy người Việt rất yếu ở 3 nguyên tắc:
  1. Xây dựng “văn hoá không đổ lỗi”
  2. Thúc đẩy môi trường văn hoá mở
  3. Phương pháp làm việc theo nhóm

C̣n các bạn nghĩ sao về ứng dụng triết lư Kaizen ở VN?