aube
Reaction score
0

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Aube ơi, giúp chị với. Làm sao để lấy bài practice 1 của PMstudy? Chị canh lúc 12:00 bên Mỹ để click vô chỗ enroll 100 người đầu tiên, nó kêu nhập email tùm lum... OK. làm rồi thì chỉ cho cái test 15 câu thôi, quay ra phần lấy bài practice 1 thì nó lại kêu điền lại tòan bộ info.. cứ vậy. Trong lúc đó thì cái email nhập lần đầu vẫn còn đó, chưa sign out, nó lại bảo là email đã có, mày phải nhập email khác, làm email khác thì lại ra cái test 15 câu, hic. Chẳng biết cách nào để làm, huhu... em chỉ dùm chị với. Many thanks..
    Demigarcon
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top