K
Reaction score
1

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Làm việc phải có nghỉ ngơi, ta làm buổi sáng ta chơi buổi chiều
    Làm việc là phải làm nhiều, ta làm buổi chiều, cả sáng ta chơi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top