tucd2k42

Construction
Nơi ở
Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông
Occupation
Planning Engineer
Experience
Middle Manager (3-7years)
PMP status
Certified
Agile/Scrum Role
Not Applicable

Liên hệ

Skype
tucd2k42

Chữ ký

萬事從寬其福自厚 - Vạn sự tùng khoan, kỳ phúc tự hậu ( Kinh Phật)
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/tunguyen-nguyen/52/122/734
PMI-PMP: =D>
PMI-RMP: =D>
PMI-SP ::-?

Đang theo dõi

Người theo dõi

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top