Câu hỏi "Best way to resolve conflict?"

myltt

Member
Anh chị cho em hỏi câu này với :

Which of the following is the best way to resolve conflict:
Sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
1. Problem solving / Colloborating
2. Forcung / Directing
3. Compromising / Reconcile
4. Smoothing / Acommodating
5. Withdrawal/ Avoiding

Trong kết quả, cứ cái nào xếp trên theo thứ tự này thì là tốt nhất phải không?
 

binhtv

Member
Trong Resolving conflict strategies, chỉ thấy nói cách tốt nhất là 1.Problem solving/collabaration , đương nhiên rồi vì trao đổi, phân tích tìm root cause, tìm giải pháp xử lý ... win-win vui quá, nhưng sẽ mất thời gian. Ngoài ra cũng chỉ thấy đề cập cách tệ nhất là Forcing và Withdraw, (mặc dù Forcing thực tế hay dùng nhất), các cách khác tuỳ theo ngữ cảnh mà áp dụng
 

myltt

Member
Trong Resolving conflict strategies, chỉ thấy nói cách tốt nhất là 1.Problem solving/collabaration , đương nhiên rồi vì trao đổi, phân tích tìm root cause, tìm giải pháp xử lý ... win-win vui quá, nhưng sẽ mất thời gian. Ngoài ra cũng chỉ thấy đề cập cách tệ nhất là Forcing và Withdraw, (mặc dù Forcing thực tế hay dùng nhất), các cách khác tuỳ theo ngữ cảnh mà áp dụng
Chắc vì nó làm hài lòng tất cả các bên
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top