Câu hỏi cho: Approved Change Requests là inputs của 2 Process 4.3 & 8.3??

lesanhducquy

Well-known member
Dear các anh/chị/em,

Mình đang đọc và so sánh các ITTO. Mình thấy Approved Change Requests là inputs của 2 process 4.3 Direct & Manage và 8.3 Perform QC.

Trong định nghĩa là inputs của 4.3 là: As part of the Perform Integrated Change Control process, a change control status update will indicate that some changes are approved and some are not. Approved change requests are scheduled for implementation by the project team. Approved change requests are the documented, authorized changes to expand or reduce project scope. The approved change requests can also modify policies, the project management plan, procedures, costs, or budgets; or revise schedules. Approved change requests may require implementation of preventive or corrective actions.
=> Đc hiểu là chỉ approved liên quan đến Project Scope?

Định nghĩa của Approved Change Requests trong 8.3 là : As part of the Perform Integrated Change Control process a change control status update will indicate that some changes are approved and some are not. Approved change requests can include modifications such as defect repairs, revised work methods and revised schedule. he timely implementation of approved changes needs to be verified.
=> defects đc repaired trong qui trình 8.3 này. Defect repairs đc hiểu là Deliverables liên quan đến Product Scope?

Nhờ các anh/chị/em chỉ giáo nhé.
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
Hi anh [MENTION=2052]lesanhducquy[/MENTION],

Theo như định nghĩa trong PMBOK 4th thì:
- Product scope: The features and functions that characterize a product, service, or result
- Project scope: The work that needs to be accomplished to deliver a product, service, or result with the specified features and functions.

4.3: như câu anh đã in đậm thì Approved change requests liên quan đến Project Scope, time, cost, ... Không phải CHỈ liên quan đến Project Scope

8.3:
- Theo em hiểu thì defects được repaired ở 4.3. Trong 8.3 thì sẽ verify để đánh giá chất lượng của các defect repairs này
- "revised work methods", "revised schedule" nên sẽ liên quan đến Project Scope chứ không phải là Product Scope

Để hiểu đơn giản thì Approved change requests sẽ được thực thi trong 4.3 và sẽ được verified, M&C trong 8.3

Dear các anh/chị/em,

Mình đang đọc và so sánh các ITTO. Mình thấy Approved Change Requests là inputs của 2 process 4.3 Direct & Manage và 8.3 Perform QC.

Trong định nghĩa là inputs của 4.3 là: As part of the Perform Integrated Change Control process, a change control status update will indicate that some changes are approved and some are not. Approved change requests are scheduled for implementation by the project team. Approved change requests are the documented, authorized changes to expand or reduce project scope. The approved change requests can also modify policies, the project management plan, procedures, costs, or budgets; or revise schedules. Approved change requests may require implementation of preventive or corrective actions.
=> Đc hiểu là chỉ approved liên quan đến Project Scope?

Định nghĩa của Approved Change Requests trong 8.3 là : As part of the Perform Integrated Change Control process a change control status update will indicate that some changes are approved and some are not. Approved change requests can include modifications such as defect repairs, revised work methods and revised schedule. The timely implementation of approved changes needs to be verified.
=> defects đc repaired trong qui trình 8.3 này. Defect repairs đc hiểu là Deliverables liên quan đến Product Scope?

Nhờ các anh/chị/em chỉ giáo nhé.
 

lesanhducquy

Well-known member
Hi anh [MENTION=2052]lesanhducquy[/MENTION],

Theo như định nghĩa trong PMBOK 4th thì:
- Product scope: The features and functions that characterize a product, service, or result
- Project scope: The work that needs to be accomplished to deliver a product, service, or result with the specified features and functions.

4.3: như câu anh đã in đậm thì Approved change requests liên quan đến Project Scope, time, cost, ... Không phải CHỈ liên quan đến Project Scope

8.3:
- Theo em hiểu thì defects được repaired ở 4.3. Trong 8.3 thì sẽ verify để đánh giá chất lượng của các defect repairs này
- "revised work methods", "revised schedule" nên sẽ liên quan đến Project Scope chứ không phải là Product Scope

Để hiểu đơn giản thì Approved change requests sẽ được thực thi trong 4.3 và sẽ được verified, M&C trong 8.3
Hi Châu,

If vậy, defect đc repaired ở process nào e? 4.3 or 8.3? a thấy có câu hỏi là defects đc repaired ở process nào.
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
Em đã trả lời ở trên: "Theo em hiểu thì defects được repaired ở 4.3" :)
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top