Câu hỏi về Đạo đức nghề nghiệp?

ThanhLE

Super Moderator
A large, complex construction project in a foreign country requires coordination to move the required equipment through crowded city streets. To ensure the equipment is transported successfully, your contact in that country informs you that you will have to pay the local police a fee for coordinating traffic. What should you do?

A. Do not pay the fee because it is a bribe.
B. Eliminate the work.
C. Pay the fee.
D. Do not pay the fee if it is not part of the project estimate.

:confused: Thanh niên aube và demi thử trả lời nhé.
 

tuelinh

Well-known member
Tớ chọn 2, nhưng đáp án lại là C. Nếu luật nước sở tại có quy định phí này thì mình cứ theo luật mà làm, nhưng ở VN chắc nhét phong bì hoặc các thỏa thuận ngầm...

Sao dạo này vietpmp ít chia sẻ câu hỏi thú vị như câu hỏi này quá. Toàn thấy thảo luận trên trời dưới biển không hà.
 

luckyluke

Well-known member
1 topic hay đã được khai quật :)

Thử review lại những câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp xem sao:
https://quizlet.com/125822484/ha-pmp-rita-ch14-prof-responsibility-flash-cards/

Thực ra các câu hỏi đạo đức nghề nghiệp trong PMP mang tính chất lý thuyết nhiều hơn, hiểu được chương này sẽ giúp các PMers tránh được những việc làm đi quá giới hạn. Thực tế thì các PMers hay làm ngược lại những gì sách nói :) Như câu nói bất hủ của Tào Tháo: Phàm những việc gì quan trọng trong thiên hạ, hãy về nhà hỏi vợ. Vợ bảo sao hãy làm ngược lại ắt sẽ thành công.

Just kidding!
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top