Hỏi về ceiling price

Mr.Bond

Active member
Chào các Bác,

Các bác chỉ dùm mình cách tính Ceiling price với, mình chưa hiểu về chỗ này.
Giả thiết:
  • Target Code: 150,000
  • Taget fee: 30000
  • Target price: 180,000
  • Sharing Ratio: 60/40

Hỏi Ceiling price là bao nhiêu?

Chân thành cảm ơn,
 

aube

Nhà truyền đạo
Bạn dựa vào công thức PTA = ((Ceiling Price-Target Price)/Buyer's sharing ratio)+ Target Cost

Như đầu bài bạn đưa ra thì còn thiếu PTA, và chữ Code viết sai :)
 

Mr.Bond

Active member
Chào bạn Aube,

Số liệu PTA vẫn chưa có mà, sao suy ra được Ceiling Price.

Đề bài như sau:

In this fixed price incentive fee contract, the target cost is estimated at $150,000 and the target fee at $30,000. The project is over, and the buyer has agreed that the costs were, in fact, $210,000. Because the seller's costs came in higher than the target cost, the sellers shares in the added cost: 60 percent to the buyer and 40 percent to the seller. Calculate the final fee, the final price, and the point of total assumption. Note the ceiling price.

Target Cost: 150,000
Taget fee: 30000
Target price: 180,000
Sharing Ratio: 60/40
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top