Hỏi về việc xác nhận điều kiện 4500h làm dự án?

vuong2780

Member
Hi mọi người,
Anh chị em cho em hỏi 4500h thì mình khai và xác nhận kiểu gì ạ? Có cần phải có xác nhận của các sếp không các bác?
 

bn2030

Member
Hi mọi người,
Anh chị em cho em hỏi 4500h thì mình khai và xác nhận kiểu gì ạ? Có cần phải có xác nhận của các sếp không các bác?
Thực tế là không cần. Tuy nhiên bạn cần chuẩn bị contact của những người (các sếp...) có thể xác nhận là bạn đã tham gia những dự án mà bạn đã gửi thông tin để phòng khi PMI họ audit. Không phải ai cũng bị PMI kiểm tra nhưng cứ khai báo thật thà, có người có thể chứng nhận cho mình nếu cần là được.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top