Làm sao để mở một Lĩnh vực mới trên Việt PMP?

Admin

Administrator
Thành viên BQT
Làm sao để mở một Lĩnh vực mới trên Việt PMP?

Hi all,

Bạn muốn mở thêm một lĩnh vực mới? Rất đơn giản. Bạn chỉ cần để lại yêu cầu phía dưới với nội dung như sau:

1) Tên lĩnh vực: ví dụ Năng lượng
2) Mô tả ngắn : ví dụ: Forum của các QLDA trong lĩnh vực Năng lượng
3) Các chủ đề thảo luận: ít nhất 6 dòng
4) Tên, email, sđt để chúng tôi liên hệ.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn mở forum sớm nhất có thể.

Thân ái,
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top