Link PMI.org Account with Projectmanagement.com

ironwill

Well-known member
Nhiều bạn hỏi TA làm cách nào để link account PMI.org với Projectmanagement.com để có thể tích lũy PDU tự động từ PM sang PMI. Mọi người chưa rõ thì xem ở link dưới nhé

Getting started PMI.jpg


(source: Projectmanagement.com)

https://drive.google.com/file/d/0B5pBrLFufB_-eWdiV1BQWUhDTmc/view?usp=sharing

Ngoài ra, trên projectmanagement.com cũng có topic để các bạn tìm hiểu:

http://www.projectmanagement.com/discussion-topic/24773/Linking-my-PMI-Account

http://www.projectmanagement.com/discussion-topic/21818/How-do-I-connect-my-PMI-account-with-my-PM-com-account--
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top