Offline 19/5/2013 của nhóm Loggigear PMP

khanhdang

Well-known member
Time: 9h-11h
Address: S Cafe 48/17M Hồ Biểu Chánh - Hồ Chí Minh
Chapter: Project Scope Management

Note: Nhóm đã close, không nhận thêm member mới (hiện tại là có 12 members)

Sau khi chuyển nhà mới, Khanh Do thấy chỗ mới okay để mọi người an cư, lạc nghiệp :)

Thông báo để anh em được rõ

Khanh Do
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top