Paralangual là gì, cần lắm 1 ví dụ :(

binhtv

Member
nó là giọng điệu, ngữ điệu của câu nói, từ đó ta có thể nắm bắt được thái độ, ý của người nói
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top