Procurement Management - Q&A

demigarcon

Nhà truyền đạo
Không biết có topic nào về Procurement chưa nên demi lập topic này tạm. Có vài bài tập nhỏ trong chương Procurement gửi lên cho các bạn luyện tay nghề hén.


Bài tập 1:

- target cost: 210K
- target fee: 25K
- target price: 235K
- sharing ratio: 80/20
- actual cost: 200K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?


Bài tập 2:

- target cost: 9,000,000
- target fee: 850,000
- target price: 9,850,000
- sharing ratio: 70/30
- celling price: 12,500,000
- actual cost: 8,000,000

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?

Bài tập 3:

- target cost: 150K
- target fee: 30K
- actual cost: 210K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K
- target price: 180K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?


Xong, làm xong 3 bài này là yên tâm không ngán câu nào về thể loại này hết. :cool::cool::cool: Good luck!
 

ductamftu

Well-known member
Không biết có topic nào về Procurement chưa nên demi lập topic này tạm. Có vài bài tập nhỏ trong chương Procurement gửi lên cho các bạn luyện tay nghề hén.


Bài tập 1:

- target cost: 210K
- target fee: 25K
- target price: 235K
- sharing ratio: 80/20
- actual cost: 200K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?


Bài tập 2:

- target cost: 9,000,000
- target fee: 850,000
- target price: 9,850,000
- sharing ratio: 70/30
- celling price: 12,500,000
- actual cost: 8,000,000

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?

Bài tập 3:

- target cost: 150K
- target fee: 30K
- actual cost: 210K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K
- target price: 180K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller?


Xong, làm xong 3 bài này là yên tâm không ngán câu nào về thể loại này hết. :cool::cool::cool: Good luck!
Bài 1: 235 + 0.8 x (200-210) = 227

Bài 2: 9.850.000 + 0.7 x (8.000.000 - 9.000.000) = 9.150.000

Bài 3: Vì 180 + 0.6 x (210 - 150) = 216 > Ceiling Price = 200 nên "Số tiền phải trả = Ceiling Price = 200K"
 

aube

Nhà truyền đạo
Một cách tính khác với tamftu
1. Underrun: Giả sử share ratio ở trên là cho underrun
Số tiền phải trả = actual cost + target fee + underrunx20% = 200 + 25 + 10x2% = 227

2. Underrun
Tương tự như câu 1: số tiền phải trả = 8M + 850K + 1Mx30%= 9M150K

3. Overrun và actual cost (210K) > ceiling price (200K)
Số tiền phải trả = ceiling price = 200K
 

ductamftu

Well-known member
Em có bài này khá hay, các pác cho ý kiến nhé :D
Bài tập 4:
- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K

- actual cost: 203K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller???
 

aube

Nhà truyền đạo
Em có bài này khá hay, các pác cho ý kiến nhé :D
Bài tập 4:
- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K

- actual cost: 203K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller???
Có âm mưu gì trong này ko ;)) Đáp án = ceiling price = 200K
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
Em có bài này khá hay, các pác cho ý kiến nhé :D
Bài tập 4:
- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K

- actual cost: 203K

Tính số tiền buyer phải trả cho seller???
Actual cost > target cost ==> seller bị penalty và nhận fee sẽ ít hơn

Trị giá overun: target cost - actual cost = 180 - 203K = 23K
Số tiền seller, tạm gọi là, bị penalty: - 23K x 0.4 = - 9.2K
Thực tế Final fee mà seller nhận được: target fee + số tiền bị penalty = 5 - 9.2 = - 4.2K

Final price mà buyer trả cho seller = actual cost + final fee = 203K - 4.2K = 198.8K
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
Bài tập 1,2,4: congratulations to aube and ductamftu nha. Demi thường làm theo cách phân tích underrun và overun, như vậy đỡ nhầm hơn.
 

ductamftu

Well-known member
Actual cost > target cost ==> seller bị penalty và nhận fee sẽ ít hơn

Trị giá overun: target cost - actual cost = 180 - 203K = 23K
Số tiền seller, tạm gọi là, bị penalty: - 23K x 0.4 = - 9.2K
Thực tế Final fee mà seller nhận được: target fee + số tiền bị penalty = 5 - 9.2 = - 4.2K

Final price mà buyer trả cho seller = actual cost + final fee = 203K - 4.2K = 198.8K
1 Vote cho kết quả của bác Demi. Thanks bác! :D
 
Sửa lần cuối:

aube

Nhà truyền đạo
Cũng bài tập của Tâm, nhưng sửa Actual Cost = 206

- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K
- actual cost: 206K

Mọi người có cách tính số tiền buyer phải trả cho seller nhanh nhất?
 

demigarcon

Nhà truyền đạo
Cũng bài tập của Tâm, nhưng sửa Actual Cost = 206

- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K
- actual cost: 206K

Mọi người có cách tính số tiền buyer phải trả cho seller nhanh nhất?
Actual cost nào thì cũng phải tính final price mà buyer (có thể) phải trả cho seller từng bước theo cách ở trên chứ nhỉ?. Sau khi có final price rồi thì mới so với ceiling price mà biết được buyer trả theo final price hay ceiling price. Em có chiêu nào nhìn ra luôn thì bày cho mọi người với.
 

ductamftu

Well-known member
Cũng bài tập của Tâm, nhưng sửa Actual Cost = 206

- target cost: 180K
- target fee: 5K
- target price: 185K
- sharing ratio: 60/40
- celling price: 200K
- actual cost: 206K

Mọi người có cách tính số tiền buyer phải trả cho seller nhanh nhất?
Overrun:
target price + (actual cost - target cost) x 0.6 = 185 + (206 - 180) x 0.6 = 200.6 > Ceiling price = 200

Vậy số tiền buyer phải trả = Ceiling Price = 200K
 

aube

Nhà truyền đạo
Ngoài cách tính final price như demi và tamftu ra, còn có thể so sánh PTA với Actual cost.

PTA = (Ceiling Price-Target Price)/BuyerRatio + Target cost = (200-185)/0.6+180=205

Actual cost (206) > PTA (205) => số tiền phải trả chỉ dừng lại ở mức giá trần Ceiling price = 200

Trong ví dụ trước đấy của Tâm Actual cost < PTA => số tiền trả là final price (câu này aube làm sai :D )
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top