So sánh Requirement, Work package và Activity

swimmer

Well-known member
Trong PMBok, mình để ý thấy có mấy cái list cần chú ý để hiểu rõ quan niệm của PMI về mấy khái niệm trên, đó là Requirement documentation (Scope), Project Scope statement (Scope), WBS dictionary (Scope) và Activity attributes (Time). Đọc vài lần thì mình thấy giữa những cái list này có những phần tương tự và những phần riêng nên ngồi so sánh mấy cái này, qua đó hy vọng nắm vững chúng hơn.

Đầu tiên mình đặt mấy cái list đó cạnh nhau:

Requirement documentation

• Business need or opportunity to be seized, describing the limitations of the current situation
and why the project has been undertaken;
• Business and project objectives for traceability;
• Functional requirements, describing business processes, information, and interaction with the
product, as appropriate which can be documented textually in a requirements list, in models,
or both;
• Non-functional requirements, such as level of service, performance, safety, security, compliance,
supportability, retention/purge, etc.;
• Quality requirements;
• Acceptance criteria;
• Business rules stating the guiding principles of the organization;
• Impacts to other organizational areas, such as the call center, sales force, technology groups;
• Impacts to other entities inside or outside the performing organization;
• Support and training requirements; and
• Requirements assumptions and constraints.PSS
Product scope description
Product acceptance criteria.
Project deliverables
Project exclusions
Project constraints
Project assumptions

WBS Dictionary

• Code of account identifier,
• Description of work,
• Responsible organization,
• List of schedule milestones,
• Associated schedule activities,
• Resources required,
• Cost estimates,
• Quality requirements,
• Acceptance criteria,
• Technical references, and
• Contract information.


Activity attributes

Activity ID
Activity Name
WBS ID
Activity Code
Activity Description
Predecessor activities
Successor activities
Logical relationship
Leads and Lags
Resource requirement
Imposed dates
Constraints
Assumption
PIC
Location
Level of effort
 

swimmer

Well-known member
Tiếp theo là tìm những phần tương tự và những phần khác biệt của các list đó. Ở đây nếu có mục nào đó xuất hiện lần đầu tiên ở 1 list, mình bôi đậm nó ở list đấy (lần thứ hai xuất hiện thì không bôi đậm), nếu mục đó có mục tượng tự ở list khác thì gạch chân. Kết quả thu được:

Requirement documentation

Business need or opportunity to be seized, describing the limitations of the current situation
and why the project has been undertaken;
Business and project objectives for traceability;
Functional requirements, describing business processes, information, and interaction with the
product, as appropriate which can be documented textually in a requirements list, in models,
or both;
Non-functional requirements, such as level of service, performance, safety, security, compliance,
supportability, retention/purge, etc.;
Quality requirements;
Acceptance criteria;
Business rules stating the guiding principles of the organization;
Impacts to other organizational areas, such as the call center, sales force, technology groups;
Impacts to other entities inside or outside the performing organization;
Support and training requirements; and
Requirements assumptions and constraints.

PSS
Product scope description
Product acceptance criteria.
Project deliverables
Project exclusions
Project constraints
Project assumptions

WBS Dictionary

Code of account identifier,
Description of work,
Responsible organization,
List of schedule milestones,
Associated schedule activities,
Resources required,
Cost estimates,
Quality requirements,
Acceptance criteria,
Technical references, and
Contract information.

Activity attributes

Activity ID
Activity Name
WBS ID
Activity Code
Activity Description
Predecessor activities
Successor activities
Logical relationship
Leads and Lags

Resource requirement
Imposed dates
Constraints
Assumption
PIC

Location
Level of effort
 

swimmer

Well-known member
Từ kết quả trên, rút ra được một vài nhận xét như sau:

- Only WBS Dictionary does not contain constraints or assumptions
- Technical reference, Contract information are unique to WBS Dictionary
- Activity and PSS do not contain Quality requirements
- Business needs/objectives/rules, Impacts, Functional/Non functional requirement, Support and Training requirements are unique to Requirement documentation
- Location and Level of effort are unique to Activity
 

manhtd

Active member
Những so sánh của [MENTION=4127]swimmer[/MENTION] chưa hẳn đã chính xác, vì so sánh giữa những đối tượng không cùng cấp.
Ví dụ: Project scope statement không thể so sánh với WBS, và Activity được. WBS là việc phát triển tiếp từ Project Scope Statement, Activity được phân rã từ WBS. Chính vì vậy Assumption, constrains của từng đối tượng đó khác nhau.

Theo mình nên đi vào bản chất của từng đối tượng đấy, nó phục vụ cho mục đích gì, cái nào là đầu vào của việc tạo ra cái nào và vì sao?
 

swimmer

Well-known member
Những so sánh của [MENTION=4127]swimmer[/MENTION] chưa hẳn đã chính xác, vì so sánh giữa những đối tượng không cùng cấp.
...
Theo mình nên đi vào bản chất của từng đối tượng đấy, nó phục vụ cho mục đích gì, cái nào là đầu vào của việc tạo ra cái nào và vì sao?
Cái này mình cũng đồng ý với [MENTION=1883]manhtd[/MENTION] thôi. Gọi là so sánh nhưng mục đích không nằm ở sự so sánh. Mục đích mình dùng cái này như một technique để phân biệt các khái niệm (không cùng cấp) này với nhau. Những ai đã hiểu bản chất rồi thì dễ dàng phân biệt cái này với cái kia, còn cách làm ở đây là sau khi dùng cái technique trên để phân biệt cái này với cái kia rồi thì mình cảm thấy hiểu rõ bản chất của từng cái hơn. (Trước khi tiến hành làm cái này thì mình chỉ hiểu chúng là không cùng cấp, phân rã từ abstract đến detail và lờ mờ một vài cái nữa)
Giải thích cái này cũng hơi khó nhỉ!

Dẫu sao tóm lại cái technique này trong trường hợp này có giúp ích cho mình "get my mind around" để hiểu sâu hơn từng khái niệm. Hoàn toàn đồng ý là với người khác và trường hợp khác thì có thể không như vậy.
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top