Tại sao output của Plan Procurement Management lại có CR

Thuy Men

Well-known member
Nhờ các cao thủ giải thích giúp em xem tại sao output của Process Plan Procurement Management lại có Change Request

Theo khả năng hạn hẹp của em CR ( gồm 3 loại) chỉ xuất hiện khi có deliverable, có data

Vậy tại sao ở giai đoạn planning lại có thể có CR ạ
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
Hi [MENTION=25971]Thuy Men[/MENTION], có thể giải thích như sau:

"Change request is a formal proposal to modify any document, deliverable, or baseline." Một trong các inputs của Plan Procurement là PM plan trong đó có bao gồm scope baseline. Output của Plan Procurement có thể là "A decision that involves procuring goods, services, or resources" mà KHÁC với scope baseline nên yêu cầu change request.
 

Thuy Men

Well-known member
Hi @Trieu Chau: Thực ra có 1 số process khác input để làm cũng là scope baseline nhưng output lại ko có CR đâu.

Theo mình hiểu mục đích của Plan Procurement Management là xác định chiến lược/ cách thức để thực hiện các process sau của Procurement bao gồm ko giới hạn:
- Dựa trên scope baseline xác dịnh sẵn các tiêu chí sẽ lựa chọn nhà thầu; danh sách nhà thầu
- Chiến lược; cách thức thực hiện procurement

Vậy nếu map theo ý nghĩa mục đích này thì bạn có thể giúp mình có sự liên hệ với đầu ra CRs không?
 

Thuy Men

Well-known member
Thực ra theo mình hiểu Change Request ở đây có thể có trong giai đoạn Plan Procurement Management trong trường hợp:
- Giai đoạn Planning xác định là sẽ outsource cho 1 phần ra ngoài
- Trong giai đoạn Plan Procurement Management sau khi đánh giá thông qua tool and technique là Market Research kết hợp với Make or Buy Analysis--> PM nhận thấy có thể tự làm giá rẻ hơn--> tạo CR để ko outsource nữa
 

hillbilly

Well-known member
Theo mình, đôi khi trong thực tế sẽ cần thiết phải có sự thay đổi đến dự án (các baseline) để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện mua sắm các nguồn lực bên ngoài. Lấy ví dụ, trong quá trình Plan Procurement Management cho thấy khi thuê đối tác bên ngoài vào thực hiện các hạng mục dự án phát sinh ra cần chỗ ngồi cho đối tác, nhu cầu này chưa được xác định từ ban đầu và không thuộc Project Scopes. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác & bảo đảm các yêu cầu về bảo mật thông tin nội bộ với đối tác, dự án sẽ phải mất thêm chi phí để thuê phòng ốc >> ảnh hưởng đến Cost baseline. CR này sẽ được chạy qua Perform ICC để đánh giá ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top