Tập hợp một số khái niệm cho Communication

swimmer

Well-known member
Communication là một trong các khái niệm rất quen nhưng với mình thì thường xuyên cảm thấy lằng nhằng khó nhớ khi đọc chương Communication của PMBok. Sau vài lần đọc, swim nhận thấy có thể do ở đây có nhiều khái niệm dễ lẫn với nhau. Trên quan điểm đó, swim tập hợp một vài khái niệm trong chương vào cùng một chỗ này, mong rằng việc tập hợp này sẽ giúp ích cho các lần đọc PMBok4 sau.

+ Communication dimentions (page 245): Internal/External, Formal/Informal, Vertical/Horizontal, Official/Unofficial, Written/Oral, Verbal/Non-verbal

+ Communication skills (page 245): Listening, questioning, educating, fact-finding, pursuading, etc...

+ Communication requirement analysis (page 254)
Input information: Organization charts, responsbility relationships, disciplines/ specialities involved, logistics, etc...

+ Communication models (page 255): encode/decode, medium, noice, etc....

+ Communication technology (page 254)
Factors: information urgency, technology availability, staff expertises, project's duration, env., etc....

+ Communication methods (page 256): push/pull/interactive

+ Communication types (page ?): formal written, informal verbal, etc...

+ Communication channels (page ?): vertical/horizontal
 

tuelinh

Well-known member
Một số PMP notes nói rằng noise chỉ là 1 communication blocker, ngoài noise ra còn có các blockers khác ko phải noise. Thí dụ distance có phải noise hay ko?

Noise: anything that interferes with the transmission of message or acknowledgement. For instance, distance, unfamiliar technology, lack of background information or language.

Communication Blockers:
  1. Noise
  2. Distance
  3. Improper encoding of messages
  4. Hostility
  5. Language
  6. Culture
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top