Thắc mắc về tool Monte Carlo, Latin Hypercube Sample, Neuro Linguistic Programming

huytnn

Well-known member
Thắc mắc về tool Monte Carlo, Latin Hypercube Sample, Neuro Linguistic Programming

Dear cả nhà,

Sau một thời gian tìm hiểu đủ các loại nguồn thông tin về các tools trên thì em vẫn chưa được clear lắm. Theo hiểu biết của em thì mục đích chính của 2 tool MC và LHS trong phần risk là tính toán probabiliy có khả năng đạt được cho các objectives của dự án (time, cost...). Điểm khác biệt lớn nhất giữa MC và LHS là data input: MC thì có tính ngẫu nhiên, LHS thì đã được tiền xử lý -> LHS sẽ nhanh và chính xác hơn.

Bác nào cao thủ 2 tool này cho em xin thêm ý kiến với. Đặc biệt em chưa hình dung các câu hỏi trong exam rmp liên quan đến 2 tools này sẽ như thế nào.

Ngoài ra các bác cho em thêm thông tin về NLP nhé, chỉ biết là loại tool liên quan đến tâm lý con người và cũng ko rõ trong đề thi nó sẽ như thế nào?

Thanks cả nhà.
 

gin

Well-known member
cùng số lượt chạy thì LHS sẽ nhanh hội tụ hơn, còn nếu số lượt chạy càng lớn thì MC sẽ có kết quả càng chính xác hơn LHS, nếu là siêu máy tính thì hiển nhiên cứ MC mà chơi, còn máy PC cấu hình thông thường thì khi mô phỏng người ta chọn LHS.
Khi chạy mô phỏng 2 thằng này thì cần hiểu hai hiệu ứng portfolio effect và merge bias sẽ chi phối kết quả
 

huytnn

Well-known member
cùng số lượt chạy thì LHS sẽ nhanh hội tụ hơn, còn nếu số lượt chạy càng lớn thì MC sẽ có kết quả càng chính xác hơn LHS, nếu là siêu máy tính thì hiển nhiên cứ MC mà chơi, còn máy PC cấu hình thông thường thì khi mô phỏng người ta chọn LHS.
Khi chạy mô phỏng 2 thằng này thì cần hiểu hai hiệu ứng portfolio effect và merge bias sẽ chi phối kết quả
Thanks mr.[MENTION=28662]gin[/MENTION]! Theo em được biết thêm nữa là LHS sử dụng ít iterations hơn so với MC và thông thường áp dụng để tính toán cho schedule có độ phức tạp cao.
Không rõ là kiểu dạng đề cho 2 tool này có same same nhau về cách thức không các bác nhỉ.
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top