Thành viên mới gửi lời chào và đôi dòng tự sự tới VietPMP

chiugoku

Active member
Học đi đôi với thực hành, và đo kiểm đc kiến thức của mình.
Chúc bác mã đáo thành công!
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top