Tóm tắt nội dung ngày 05/04/2011

aube

Nhà truyền đạo
Warmup: buôn bán và lên diễn đàn thảo luận
Thảo luận các khái niệm chính
+ Các TT để lấy yêu cầu dự án: So sánh kỹ thuật Delphi (đưa ý kiến ẩn danh), và các kỹ thuật đưa ý kiến trong một cuộc họp có tất cả các thành viên. => khi nào, dùng kỹ thuật nào thì phù hợp.

+ Work Breakdown Structure (WBS): vỡ lẽ ra nhiều người, nhất là bên xây dựng, thường làm theo đầu mục công việc, mà không có một cái formal WBS.
Các câu hỏi thảo luận:
- Chia đầu mục theo tiêu chí nào? (Chiều ngang)
- Chia nhỏ việc đến mức độ nào ? (Chiều dọc)

+ Traceability Matrix, làm mọi người liên tưởng nhiều đến một cái tương tự là Responsibility Matrix

Thảo luận các câu hỏi:
Rita
Câu 7: Quy tắc ứng xử ở đây là gì
Câu 10:

(to be continued)
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top