Tóm tắt nội dung ngày 08/03/11

aube

Nhà truyền đạo
Contact liên hệ:<email>
Những thông tin nào còn thiếu mọi người điền thêm vào link shared dưới đây nhé:
<email>

Học và đăng ký thi

1. Trung tâm học: Ở HN hiện nay duy nhất có PMC. (Cần được confirm lại???)
• Hiện PMC cung cấp 2 khóa:
• PMF (PM Fundamental) 03 ngày và12 - 40 tiếng online
• PMP (PM Professional) 05 ngày workshop và 24 - 80 tiếng online
• Chỉ cần học khóa PMP 600$ để collect đủ điều kiện
• Không cần học PMF​

2. Trung tâm thi: ở VN hiện nay chỉ có duy nhất Nhất Nghệ trong thành phố HCM (cần được confirm lại?)

3. Những ai dự định thi trước tháng 8 nên đăng ký học với PMC luôn

4. Khi đăng ký thi trên PMI. Vì tên tây ngược với tên ta nên mọi người chú ý đăng ký tên chính xác như trên CMND.

Kinh nghiệm học trong Rita – PMBOK
1. Sử dụng các Tricks, Tips trong và Rita Process Chart
2. Sử dụng bảng 3-1 (trag 43) của PMBOK như bản đồ để định vị phần kiến thức khi trả lời câu hỏi
Giải đáp một số câu hỏi:
- Q19:
- Q21:
- Q22-Rita: Stakeholder là khái niệm bao trùm cả sponsor và team member.

Nội dung buổi học tuần tới: Thảo luận các câu hỏi Chương 3 PM Processes
Những câu hỏi trong chương 2 chưa thảo luận hết sẽ thảo luận trên forum.
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top