Tóm tắt nội dung ngày 14/06/2011

aube

Nhà truyền đạo
Tán phét:


Nội dung chính:

Có 2 đối tượng chính: buyer (Bên A) và seller (Bên B)
Plan Procurement:
Teaming Agreement: các hợp đồng khung, các thỏa thuận hợp tác, các memo,

Make-or-Buy Analysis: Khi nào nên tự làm:
• Liên quan đến vấn đề bảo mật, sở hữu trí tuệ
• Làm rẻ hơn đi mua, hoặc là làm để cho quân tập luyện… tùy vào nhiều mục đích.

Contract types: chia làm 3 nhóm chính:
• Fixed Price: Sử dụng khi well defined scope and requirements.
• Cost reimburible: Ngược lại với FP, sử dụng khi scope of work chưa chắc chắn,
• Time & Material: ??? Khi nào thì sử dụng Time and Material???

Các dẫn xuất của các kiểu trên:
• Fixe price with incentive (FPI), etc.
• Cost plus fixed fee (CPFF), Cost plus incentive fee (CPIF). Cost plus award fee (CPAF).


Source Selection Criteria: các tiêu chuẩn chọn seller

Conduct Procurements:
Process này PMI nên được chia làm 2 process nhỏ hơn là Mời thầu và Đánh giá hồ sơ thầu
RFP: Request for Proposal

Các tool& tech : advertising, Internet search, bidder conference (Hội nghị nhà thầu) sẽ nằm ở Mời thầu.

Còn Proposal evaluation techniques, Independent estimates, Procurement negotiation ở nằm ở process Đánh giá hồ sơ thầu.

Mục đích chính của Procurement Negotiations: đưa ra được một hợp đồng fair, win-win cho cả 2 bên. Các điểm đàm phán chính ưu tiên thứ tự: scope, schedule và price.
Point of total Assumption: thảo luận ở đây

Ngoài lề: các tiểu xảo mời thầu và cách làm ăn của chủ đầu tư ở VN.

Administer Procurements:
• Contract Change Control System
• Payment System:
• Claims Administration
• Records Management System

Close Procurement:
+ Phải kết thúc trước khi kết thúc dự án or phase.
+ Đầu vào phải có biên bản nghiệm thu, hoặc là một tài liệu gì đấy có chức năng tương đương. Trong sách có lẽ được gộp vào trong Procurement Documentation.
+ Negotiated Settlements: Quyết toán, thương thảo.
+ Tán phét: hiện tượng hiện nay một số nhà thầu xây dựng sống dở chết dở, làm tiếp thì phải tự bỏ tiền túi thì rủi ro vì chủ đầu tư ko có tiền trả (lãi suất ngân hàng quá cao), mà không làm thì là mất ...
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top