Tóm tắt nội dung ngày 29/03/2011

aube

Nhà truyền đạo
- Thảo luận về lời đề nghị của KPS
- Thảo luận Chương 4
- Highly recommend mọi người sử dụng phần Glossary ở cuối PMBOK để tra cứu.
- Review và thảo luận về các vấn đề:
 • Integration Management Process
 • Integrated Change Control
 • Project charter
 • Business case
 • Project Selection
 • Baseline
 • Integration
 • Corporate Knowledge base: là một phần trong Organization Process Access
 • Corrective action and preventive action
 • Configuration Management System: Vẫn chưa clear cái này ???
 • Work authorization system: .
 • Working capital = Current Assets – Current Liabilities. Vốn lưu động
- So sánh change và defect. Cách xử lý change request của khách hàng trong thực tế.

Không có thời gian thảo luận bài tập, mọi người tự post lên forum.
 
Sửa lần cuối:

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top