Tóm tắt nội dung ngày 31/05/2011

aube

Nhà truyền đạo
Tán phét:

+ Sau vụ nhậu chiều thứ 6 tuần trước thì ai cũng đi học muộn.
+ Viettin bank và chương trình tuyển dụng.
+ Ý tưởng từ điển tiếng việt các thuật ngữ PMP do [MENTION=13]hungpmp[/MENTION] là chủ xị .
+ Risk Management: Chương này dài, và quan trọng, nên chia làm hai buổi học.

Nội dung chính của buổi học

Câu hỏi:Tại sao Plan Risk trước khi Identify Risk??? Như thế có ngược không?

+ Plan Risk Management: chỉ dừng lại ở mức How to do? Approach hay Methodology về xử lý risk, chưa đi cụ thể vào xử lý chi tiết một risk nào. Do đó nó thực hiện trước Identify Risks.

Câu hỏi:Tại sao đầu vào cho Plan Risk có Scope, Time, Cost, Communication Plan, nhưng lại không có các areas khác như Quality, HR, Procurement? Có phải vì không có risk xuất hiện ở các area này không?

+Vấn đề vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Có một số giải thích được đưa ra:
- Những cái kia đều có thể quy được về Scope, Time, hay Cost.
- Risk Mng Plan: chỉ ra có những risk level nào, risk được quản lý ntn, ai chịu trách nhiệm cho các risk activities, thời gian, chi phí dành cho risk, và thông tin đến risk được truyền thông ntn trong và ngoài project ntn.

Risk Breakdown Structure: khái niệm tương tự với WBS. Tuy nhiên ở đây không phải một sơ đồ chia nhỏ của các risk, mà break các categories có thể xảy ra risk.
Ví dụ: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=risk+breakdown+structure&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1440&bih=621

Khi investigate các risk thì chúng ta sẽ tiếp cận như thế nào?
1. Critial path: là xương sống của dự án, các risk làm thay đổi critical path cần phải đặc biệt quan tâm.
2. Assumption: các giả thiết, nếu thực tế dự án khác với giả thiết thì đây sẽ là các risk
3. Resources
4. Outsite factors:

Risk management Plan Template: http://www.google.com.vn/search?q=risk+management+plan+template

Risk Register: là tài liệu quan trọng nhất trong quản lý rủi ro. Ví dụ về Risk Register: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=risk breakdown structure&um=1&biw=1440&bih=621&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw#sclient=psy&hl=vi&source=hp&q=risk+register+template+filetype:xls&aq=f&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=4bc87b1b33f48d8a&biw=1440&bih=621

Checklist Analysis: được sinh ra từ RBS.
Cause and Effect Diagram:
Influence Diagram: http://www.google.com.vn/search?q=influence+diagram&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=vi&tab=wi&biw=1440&bih=621

Hai thuộc tính quan trọng nhất liên quan đến Risk: Xác suất xuất hiện (Probability) và hậu quả gây ra (Impact).

+ Qualitative Analysis and Quantitative Analysis: Phân tích định tính và định lượng.
+ Đầu vào bắt buộc: Risk Management Plan và Risk Register.
+ Qualitative Analysis: để ranking các risk. Đầu vào chỉ cần Scope statement.
+ Quantitative Analysis: lượng hóa các risk. Cần có Cost Mng Plan và Schedule Mng Plan.
+ Watchlist: dùng để theo dõi các low priority risk.
+ Quantitative Analysis:
- Sensitivity analysis: biểu đồ tornardo: mức độ ảnh hưởng của risk trong trường hợp xấu nhất và tốt nhất.
- Expected monetary value (EMV): dùng để xác định chi phí, hay lợi nhuận của một sự kiện không chắc chắn. Ví dụ cá độ bóng đá. Xác suất thắng độ là 40%, với số tiền 100$, xác suất thua là 60% và sẽ mất 50$.
- EMV = 40%x100 - 60%x50 = 10$
- Phân tích định lượng ở đâu là định lượng ra Cost: quy ra thóc hết
- Decission tree analysis: Cây ra quyết định
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top