work dictionary

huongduong

Member
Dear all
Work dictionary chỉ mô tả các work package của product hay mô tả các work package cua project nua. Thank all
 

trieuchau

Nhà truyền đạo
[MENTION=8251]huongduong[/MENTION]: work package là level thấp nhất trong WBS, ngay khi chúng ta "decompose" project work nên theo mình thì không có "work package của product"

Ý bạn muốn hỏi là WBS dictionary (không có "work dictionary")? Theo PMBOK 5th thì "The WBS dictionary is a document that provides detailed deliverable, activity, and scheduling information about each component in the WBS"
 

huongduong

Member
Thanks bạn nhiều.
Như lời bạn dẫn thì mình hiểu rằng chỉ cần cung cấp các WBS dictionary cho product thôi. Vì khi làm WBS thì cần làm cho Product và Project ( Initating , Planning, Excecuting, Mornitoring&Controlling ; closing). Work package thì cái cuối cùng không phân rã ra nữa. Còn cái activity thì đến bước estimate time, cost, HR thi mới làm tiếp. Deliverable thuộc về product. Nhờ các bạn chỉ giáo
 

Agile Project Management

Agile/Scrum

IT Management Professional

Information Technology Management Professional

Facebook

VietPMP Worldwide

vietpmp worldwide counters
Top